Generelt

Betingelserne i denne ansvarsfraskrivelse (herefter kaldet "ansvarsfraskrivelsen") gælder for dette websted (www.lookingforbooking.com) tilhørende Looking for Booking B.V., som har hovedkontor på Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen i Holland og er registreret ved handelskammeret CoC Groningen med nummeret 14083456 (Looking for Booking B.V.).

Når du besøger dette websted og/eller bruger de oplysninger, du finder på eller via dette websted, erklærer du dig indforstået med, at denne ansvarsfraskrivelse er gældende herfor. Skulle det ske, at denne ansvarsfraskrivelse er i strid med betingelserne fra specifikke hoteller og/eller formidlere, som er reserveret gennem dette websted, er betingelserne fra disse specifikke hoteller og/eller formidlere gældende.

Ved at skaffe dig adgang til og bruge dette websted erklærer du (brugeren) dig indforstået med følgende betingelser og begrænsninger:
1. Dette websted stiller oplysninger til rådighed for dig som bruger. Selv om indholdet af dette websted er udarbejdet med den største opmærksomhed og omhu, kan de offentliggjorte oplysninger være mangelfulde eller urigtige. LookingforBookings bestyrelse afviser udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for tab, der måtte opstå som følge af adgangen til og brugen af dette websted.

2. LookingforBooking får oplysninger om de gældende priser fra hotellernes websteder, fra formidlerne og/eller direkte fra hotellerne og kan derfor ikke stå inde for rigtigheden af de viste priser. Uoverensstemmende eller mangelfulde oplysninger kan desuden opstå som følge af kopiering af oplysninger eller tekniske fejl og andre forhold. Du er eneansvarlig for din beslutning om at reservere direkte hos et hotel eller en formidler, og vi kan ikke drages til ansvar for tab, du måtte have lidt som følge af denne beslutning, heller ikke hvis det skyldes en misforståelse omkring de oplysninger, LookingforBooking har stillet til rådighed, urigtige oplysninger eller tab af oplysninger.

3. Hvis prisen eller andre betingelser fra et hotel, fra en formidler eller for en hotelydelse er vist forkert på dette websted som følge af en åbenlys typografisk eller teknisk fejl, og hvis der er foretaget en reservation på baggrund af en sådan urigtig oplysning, kan udbyderen nægte at acceptere den reservation, der er foretaget på baggrund af disse urigtige priser eller betingelser. Forbrugerpriser er altid inklusive moms og vises som sådan på dette websted.

4. Oplysningerne på dette websted suppleres med nye oplysninger i nødvendigt omfang, og der kan til enhver tid blive foretaget ændringer, som træder i kraft omgående og uden varsel. Det anbefales at kontrollere regelmæssigt, om der er sket ændringer i de oplysninger, som stilles til rådighed på eller via dette websted, herunder betingelserne i ansvarsfraskrivelsen.

5. Links til andre websteder og henvisninger til informationskilder er udelukkende medtaget til orientering for brugeren af dette websted. LookingforBooking påtager sig intet ansvar for det indhold, de tilbud eller de øvrige forhold, der måtte være indeholdt på disse websteder eller i disse informationskilder.

6. LookingforBooking kan ikke garantere, at dette websted altid virker kontinuerligt og fejlfrit. LookingforBookings bestyrelse afviser udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for tab, der måtte opstå som følge af adgangen til og brugen af dette websted.

Immaterialrettigheder
LookingforBooking, eller ejeren, forbeholder sig alle rettigheder (herunder ophavsrettigheder, domænenavne, varemærker, patenter og øvrige immaterialrettigheder), som vedrører alle oplysninger, der er vist på eller via dette websted (herunder al tekst, alt grafisk materiale og alle logoer). Det er ikke tilladt at kopiere, downloade eller på anden måde offentliggøre oplysningerne på dette websted eller at distribuere eller reproducere dem uden forudgående skriftligt samtykke fra LookingforBooking eller behørigt samtykke fra ejeren. Det er tilladt at udskrive og/eller downloade oplysningerne på dette websted til eget personligt brug. Det er ikke tilladt at vise links til LookingforBookings websteder uden forudgående skriftligt samtykke fra LookingforBooking.

Gældende ret
Dette websted og ansvarsfraskrivelsen er underlagt hollandsk ret.

LookingforBooking.com uses cookies. Click here to view more information. Close